Tăng cường phòng chống dịch Covid-19

Áp dụng một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

(Baothanhhoa.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 3604/QĐ-UBND về việc áp dụng một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện từ 00 giờ 00 ngày 15-9-2021.

Cần biết: Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về phòng chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị

Bộ Y tế đã xây dựng "Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị", đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan trực thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện.

Cán bộ và nhân dân huyện Hoằng Hóa ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

Ngày 17/6/2021, huyện Hoằng Hóa đã chuyển trực tiếp tới UB MTTQ tỉnh Thanh Hóa số tiền 700 triệu đồng ủng hộ phòng chống dịch Covid-19.

Họp giao ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 huyện

Chiều ngày 10/6/2021, tại phòng họp cơ quan, thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 huyện đã họp giao ban công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện.