Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Nguyễn Thị Thúy
  Ngày sinh: 20/12/1972
  Quê quán: Xã Hoằng Hải, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa
  Thường trú: Xã Hoằng Hải, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Bí thư Đảng ủy xã - Chủ tịch HĐND
  Họ và Tên: Lê Trọng Thảo
  Ngày sinh: 15/11/1974
  Quê quán: Thôn Khang Đoài, Xã Hoằng Yến, Huyện Hoằng Hóa
  Thường trú: Thôn Khang Đoài, Xã Hoằng Yến, Huyện Hoằng Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND
  Họ và Tên: Hồ Văn Định
  Ngày sinh: 05/05/1968
  Quê quán: Xã Hoằng Yến - huyện Hoằng Hóa - tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Nghĩa Thục - xã Hoằng Yến - huyện Hoằng Hóa - tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học Nông nghiệp
  Chức vụ : Phó bí thư Thường trực Đảng ủy