Hoằng Yến từ xa xưa có các làng Sơn Trang, Đôn Nghĩa, Thục Bành, Làng Chuế, làng Khê Lan, Khang Phụ, Làng Đoài, Làng Giữa; qua nhiều lần tách nhập, đến nay Hoằng Yến có 8 thôn, 1.118 hộ với 4.280 nhân khẩu.
          Diện tích đất tự nhiên 1.013,86 ha trong đó:
          Đất sản xuất nông nghiệp: 243,5ha
          Đất lâm nghiệp: 222,4ha
          Đất nuôi trồng Thủy sản: 195,6ha
          Đất khác: 352,36ha
          Phía Đông giáp xã Hoằng Hải, phía Tây giáp Sông Cung, cầu Cách, phía Nam giáp xã Hoằng Tiến và Hoằng Ngọc, phía Bắc giáp sông Linh Trường, huyện Hậu Lộc. Hoằng Yến có vị trí chiến lược quan trọng về an ninh quốc phòng của tỉnh. Trong 2 cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc, Hoằng Yến có lớp lớp con em luôn nêu cao tinh thần cách mạng, kề vai sát cánh, anh dũng chiến đấu hy sinh sương máu của mình góp công lớn vào độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Từ những chiến công oai hùng, truyền thống văn hóa ngàn đời và tình yêu quê hương sâu nặng, những người con Hoằng Yến dù đi xa vạn dặm vẫn luôn tự hào về quê hương Hoằng Yến anh hùng; đoàn kết nổ lực phấn đấu cho sự nghiệp xây dựng, kiến thiết đất nước và một lòng hướng về quê mẹ thân thương. Đây chính là nền tảng, là điểm tựa tinh thần to lớn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hoằng Yến bứt phá vươn lên qua từng giai đoạn.