Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Trương Thị Nhân
  Ngày sinh: 16/04/1985
  Quê quán: Xã Hoằng Yến - huyện Hoằng Hóa - tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Chuế 2 - xã Hoằng Yến - huyện Hoằng Hóa - tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Chủ tịch UB MTTQ xã
  Họ và Tên: Nguyễn Văn Tâm
  Ngày sinh: 20/03/1969
  Quê quán: Xã Hoằng Yến - huyện Hoằng Hóa - tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Khang Đoài - xã Hoằng Yến - huyện Hoằng Hóa - tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Chủ tịch Hội Nông Dân
  Họ và Tên: Lê Thanh Nghị
  Ngày sinh: 22/12/1974
  Quê quán: Xã Hoằng Yến - huyện Hoằng Hóa - tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Chuế 2 - xã Hoằng Yến - huyện Hoằng Hóa - tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
  Họ và Tên: Nguyễn Thị Hương
  Ngày sinh: 16/09/1989
  Quê quán: Xã Hoằng Yến - huyện Hoằng Hóa - tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Hùng Tiến - xã Hoằng Yến - huyện Hoằng Hóa - tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Chủ tịch Hội Phụ nữ
  Họ và Tên: Vũ Duy Thắng
  Ngày sinh: 05/11/1991
  Quê quán: Xã Hoằng Yến - huyện Hoằng Hóa - tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Khang Đoài - xã Hoằng Yến - huyện Hoằng Hóa - tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Phó bí thư Đoàn thanh niên