Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Nguyễn Thị Thúy
  Ngày sinh: 20/12/1972
  Quê quán: Xã Hoằng Hải, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa
  Thường trú: Xã Hoằng Hải, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Bí thư Đảng ủy xã - Chủ tịch HĐND
  Họ và Tên: Vũ Ngọc Luân
  Ngày sinh: 25/05/1985
  Quê quán: Xã Hoằng Yến - huyện Hoằng Hóa - tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Hùng Tiến - xã Hoằng Yến - huyện Hoằng Hóa - tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Phó chủ tịch HĐND xã