Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đăng lúc: 11:00:00 15/06/2021 (GMT+7)

Chiều ngày 12/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021.

 Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng và đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương.
Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.
E27B050A-E67F-4BFA-B92D-712D13BBC0C3.jpeg
Tại điểm cầu huyện Hoằng Hoá, đồng chí Đoàn Thị Hải – Phó Bí thư thường trực huyện uỷ chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí uỷ viên Ban thường vụ huyện uỷ, uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng các Ban, phòng, ngành, UBMTTQ và các đoàn thể cấp huyện; Phó bí thư Đảng uỷ Quân sự - Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự huyện; Bí thư đảng uỷ cơ quan, Chi bộ trực thuộc huyện uỷ Trưởng Công an huyện, lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện. 
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe giáo sư, tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương giới thiệu những nội dung cơ bản của chuyên đề. Trọng tâm là sự hình thành và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Theo giáo sư, tiến sĩ Phùng Hữu Phú, trong tư tưởng của Người, độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết đi đến phồn vinh, hạnh phúc. Chính khát vọng giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước “đàng hoàng hơn”, “to đẹp hơn” đã đưa Người đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, đặt nền móng tiên quyết đưa đến những thành công của cách mạng Việt Nam. Và trong bối cảnh hiện nay, muốn tự lực tự cường, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc phải kiên định mục tiêu lý tưởng, đặt dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Gắn tự lực, tự cường với hợp tác quốc tế, đề cao lợi ích dân tộc trong mối tương quan vì sự phát triển chung của nhân loại.
Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tư cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc phát huy hiệu quả, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên hiểu sâu sắc và đầy đủ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục học tập, từ đó phát huy tinh thần trách nhiệm tiên phong gương mẫu, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Bên cạnh đó, cần gắn việc học tập với triển khai thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình; quan tâm, chăm lo bồi dưỡng sức dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân…
Kết luận hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc sau hội nghị này tiếp tục quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên những nội dung cốt lõi trong bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thực hiện Chỉ thị 05 diễn ra sáng nay; những nội dung chính trong chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng của Bác năm 2021. Đồng thời, hằng năm có kế hoạch tổ chức kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc triển khai thực hiện. 
Diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, các địa phương, đơn vị chủ động, sáng tạo, đổi mới hình thức học tập, tuyên truyền đảm bảo chất lượng, hiệu quả và an toàn phòng, chống dịch.
Phát biểu tại điểm cầu Thanh Hóa, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và đánh giá cao các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, sở, ngành, MTTQ và các đoàn thể đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bố trí thời gian dự hội nghị đông đủ, đúng thành phần. Các đại biểu tham dự hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung theo dõi, lắng nghe, nghiên cứu, học tập các nội dung hội nghị.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng cần triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị khóa XIII và tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung các chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và chuyên đề năm 2021 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.
Các cấp ủy, tổ chức đảng phải xác định việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là công việc quan trọng, thường xuyên và phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết khác của Trung ương, của Tỉnh ủy, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên.
Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, thủ trưởng đơn vị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm luôn luôn có khát vọng vươn lên, sẵn sàng gánh vác mọi khó khăn, thử thách. Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, phải thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, có quan điểm, tư tưởng đúng đắn, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung.
Phải tập trung rất cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 ở mức cao nhất, tạo tiền đề vững chắc để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
Trước hết, các cấp, các ngành, các địa phương cần bám sát Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 330/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, tập trung rà soát, đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021; xác định rõ nhiệm vụ của tổ chức mình trong thời gian tới, để xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ trách nhiệm trong tổ chức triển khai thực hiện, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Trọng tâm là, phải tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa duy trì, mở rộng sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Phải khẩn trương chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổng kết Cuộc bầu cử và tổ chức thành công kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh khóa XVIII và HĐND cấp huyện, cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026 trên phạm toàn tỉnh - mở ra giai đoạn phát triển mới của quê hương, đất nước.
Các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 28-5-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng.

d27878ec9e8f6ad1339e.jpeg
Đồng chí Đoàn Thị Hải – Phó Bí thư thường trực huyện uỷ phát biểu kết luận tại điểm cầu huyện Hoằng Hoá
Kết luận tại điểm cầu huyện Hoằng Hoá, đồng chí Đoàn Thị Hải – Phó Bí thư thường trực huyện uỷ ngay sau hội nghị của Trung ương, tỉnh, huyện sẽ tổ chức triển khai, quán triệt và đề nghị Ban tuyên giáo hướng dẫn cho các đảng uỷ cấp cơ sở trên địa bàn huyện thực hiện triển khai quán triệt nghiêm túc, đầy đủ nội dung Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị khóa XIII và tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung các chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và chuyên đề năm 2021 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác./.
Thanh Hằng – Trung tâm VHTT TT&DL