Hoằng Hoá có 2 xã Nông thôn mới nâng cao, 1 thôn kiểu mẫu.

Đăng lúc: 08:00:00 11/01/2021 (GMT+7)

Với chủ trương xây dựng NTM là quá trình thường xuyên, liên tục, hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững, sau đạt chuẩn NTM năm 2019, huyện Hoằng Hoá đã triển khai thực hiện duy trì và nâng chất các tiêu chí đã đạt.

 Mặc dù việc nâng cao các tiêu chí có nhiều khó khăn vì được triển khai trong thời gian ngắn nhưng cấp ủy, chính quyền các xã quyết tâm, cam kết thực hiện đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao đến cuối năm 2020. Trong quá trình thực hiện, đã nhận được sự đồng tình của người dân trong nâng cao các tiêu chí NTM gắn với cải tạo, xây dựng cảnh quan môi trường.
1. Một góc ao cá Bác Hồ xã Hoằng Lộc.jpg
Một góc ao cá Bác Hồ xã Hoằng Lộc
 
Theo đó, trong hội nghị đánh giá, bỏ phiếu công nhận đạt chuẩn NTM đợt 3 năm 2020, Hội đồng Thẩm định xã nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tỉnh Thanh Hóa đã bỏ phiếu công nhận 14 xã NTM nâng cao toàn tỉnh. Trong số đó, huyện Hoằng Hoá đã có 2 xã đạt xã NTM nâng cao, gồm Hoằng Đồng và Hoằng Lộc. Xã Hoằng Đồng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2013, xã Hoằng Lộc đạt chuẩn NTM năm 2016. Sau đạt chuẩn NTM, Đảng bộ, Chính quyền hai xã đã quyết tâm thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM và tiến hành rà soát, thực hiện các tiêu chí xã NTM nâng cao. Qua rà soát, thẩm tra, đánh giá cụ thể, đến nay, cả 2 xã đều đạt 15/15 tiêu chí xã NTM nâng cao, gồm: giao thông, thuỷ lợi, cơ sở vật chất văn hoá, nhà ở dân cư, tỷ lệ hộ nghèo, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, vườn hộ, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hoá, môi trường - ATTP, ANTT và hành chính công. Kinh tế đều có sự phát triển, bộ mặt nông thôn thay đổi rõ nét so với thời điểm đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, xã Hoằng Đồng: Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 56 triệu đồng, tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 1,47%; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 98,3%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 93%...; xã Hoằng Lộc: thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 52,12 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,4%; số người dân tham gia BHYT đạt 95,81%. Hộ đạt gia đình văn hóa, cảnh quan môi trường nông thôn được cải thiện rõ nét. Tình hình ANTT của các xã được giữ vững.
2. Công viên mini thôn 1 Lê Lợi xã Hoằng Đồng.jpg
Công viên mini thôn 1 Lê Lợi xã Hoằng Đồng
 
Cùng với 2 xã NTM nâng cao Hoằng Đồng và Hoằng Lộc, vừa qua, Đoàn thẩm định xét, công nhận thôn kiểu mẫu huyện Hoằng Hoá đã tiến hành thẩm định các tiêu chí thôn kiểu mẫu cho thôn 1 Lê Lợi xã Hoằng Đồng. Qua kiểm tra thực tế và thẩm định hồ sơ, Đoàn thẩm định đã thống nhất thôn 1 Lê Lợi xã Hoằng Đồng đã hoàn thành 14/14 tiêu chí thôn kiểu mẫu, đủ điều kiện trình Chủ tịch UBND huyện xét, ra quyết định công nhận thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2020.
Như vậy, đến hết năm 2020, Hoằng Hoá đã có 2 xã NTM nâng cao, gồm xã Hoằng Đồng và xã Hoằng Lộc, 1 thôn kiểu mẫu là thôn Lê Lợi 1 xã Hoằng Đồng.
Thanh Quý – Trung tâm VHTT – TT&DL