Phổ biến tuyên truyền

Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2023

Ngày 25/04/2023 tại hội trường UBND xã Hoằng Yến ban CHQS xã Hoằng Yến Phối hợp với Ban CHQS huyện Hoằng Hóa tổ chức khai mạc lớp huấn luyện dân quân tuyên truyền pháp luật và bồi dưỡng kiến thức QP-AN năm 2023