CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TUẦN 5 THÁNG 06 NĂM 2022 (Từ ngày 27/06/2022 - 30/06/2022)

Đăng lúc: 10:54:49 04/07/2022 (GMT+7)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TUẦN 5 THÁNG 06 NĂM 2022 (Từ ngày 27/06/2022 - 30/06/2022)

 

UBND XÃ HOẰNG YẾN

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ     

HỒ SƠ HÀNH CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập- Tự do - Hạnh Phúc


                             HoằngYến,ngày 4 tháng 7 năm 2022

 

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TUẦN 5 THÁNG 06 NĂM 2022

   (Từ ngày 27/06/2022 - 30/06/2022)

 

TT

Mã hồ sơ

Tên TTHC

Tên cá nhân, tổ chức

Địa chỉ, số điện thoại

Cơ quan chủ trì giải quyết

Nhận và Trả kết quả

Nhận hồ sơ

Hẹn trả kết quả

Trả

kết quả

Phương thức nhận kết quả

Ký nhận

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

000.42.26.H56-220701-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Hồ Văn Vi

Thôn nghĩa thục, xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa,

 UBND xã Hoằng Yến

01/07/2022

04/07/2022

01/07/2022

Trực tiếp

 

2

000.42.26.H56-220701-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Nguyễn Hữu Thắng

xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa,

 UBND xã Hoằng Yến

01/07/2022

04/07/2022

01/07/2022

Trực tiếp

 

3

000.42.26.H56-220701-0002

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Trương Thị Sen

xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa,

 UBND xã Hoằng Yến

01/07/2022

04/07/2022

01/07/2022

Trực tiếp

 

4

000.42.26.H56-220701-0001

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Trương Thị Sen

xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa,

 UBND xã Hoằng Yến

01/07/2022

08/07/2022

01/07/2022

Trực tiếp

 

5

000.42.26.H56-220701-1002

Thủ tục đăng ký kết hôn

TRƯƠNG THỊ BÌNH

Xã Hoằng Yến, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hoá, 0982209959

 UBND Xã Hoằng Yến

01/07/2022

06/07/2022

01/07/2022

Trực tiếp

 

6

000.42.26.H56-220630-0009

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

Hồ Thị Hội

Thôn Hùng Tiến, xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa,

 UBND xã Hoằng Yến

30/06/2022

01/07/2022

30/06/2022

Trực tiếp

 

7

000.42.26.H56-220630-0008

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Hồ Thị Hội

Thôn Hùng Tiến, xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa,

 UBND xã Hoằng Yến

30/06/2022

01/07/2022

30/06/2022

Trực tiếp

 

8

000.42.26.H56-220630-0007

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Nguyễn Hữu Thắng

Thôn Trung Đoài, xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa,

 UBND xã Hoằng Yến

30/06/2022

01/07/2022

30/06/2022

Trực tiếp

 

9

000.42.26.H56-220630-0006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Nguyễn Huy Hùng

Thôn nghĩa thục, xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa,

 UBND xã Hoằng Yến

30/06/2022

01/07/2022

30/06/2022

Trực tiếp

 

10

000.42.26.H56-220630-0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Nguyễn Huy Chung

Thôn Nghĩa Thục, xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa,

 UBND xã Hoằng Yến

30/06/2022

01/07/2022

30/06/2022

Trực tiếp

 

11

000.42.26.H56-220630-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Nguyễn Văn Hai

Thôn Chuế 1, xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa,

 UBND xã Hoằng Yến

30/06/2022

01/07/2022

30/06/2022

Trực tiếp

 

12

000.42.26.H56-220630-0003

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Hồ Thị Dung

Thôn Sơn Trang, xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa,

 UBND xã Hoằng Yến

30/06/2022

01/07/2022

30/06/2022

Trực tiếp

 

13

000.42.26.H56-220630-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Nguyễn Văn Nghĩa

Thôn Sơn Trang, xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa,

 UBND xã Hoằng Yến

30/06/2022

01/07/2022

30/06/2022

Trực tiếp

 

14

000.42.26.H56-220630-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Hồ Thị Dung

Thôn Sơn Trang, xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa,

 UBND xã Hoằng Yến

30/06/2022

01/07/2022

30/06/2022

Trực tiếp

 

15

000.42.26.H56-220629-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Vũ Duy Hải

Thôn Khang Đoài, xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa,

 UBND xã Hoằng Yến

29/06/2022

30/06/2022

29/06/2022

Trực tiếp

 

16

000.42.26.H56-220629-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Vũ Duy Đồng

Thôn Khang Đoài, xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa,

 UBND xã Hoằng Yến

29/06/2022

30/06/2022

29/06/2022

Trực tiếp

 

17

000.42.26.H56-220629-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Trương Thị Liên

Thôn Hùng Tiến, xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa,

 UBND xã Hoằng Yến

29/06/2022

30/06/2022

29/06/2022

Trực tiếp

 

18

000.42.26.H56-220629-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Trương Văn Thành

Thôn Trung Đoài, xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa,

 UBND xã Hoằng Yến

29/06/2022

30/06/2022

29/06/2022

Trực tiếp

 

19

000.42.26.H56-220627-0006

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Nguyễn Văn Vui

Thôn Chuế 1, xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa,

 UBND xã Hoằng Yến

27/06/2022

28/06/2022

27/06/2022

Trực tiếp

 

20

000.42.26.H56-220627-0005

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Nguyễn Văn Vui

Thôn Chuế 1, xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa,

 UBND xã Hoằng Yến

27/06/2022

28/06/2022

27/06/2022

Trực tiếp

 

21

000.42.26.H56-220627-0004

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Nguyễn Bá Phan

Thôn nghĩa thục, xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa,

 UBND xã Hoằng Yến

27/06/2022

28/06/2022

27/06/2022

Trực tiếp

 

22

000.42.26.H56-220627-0003

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Nguyễn Hữu Chung

Thôn Trung ngoại, xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa,

 UBND xã Hoằng Yến

27/06/2022

28/06/2022

27/06/2022

Trực tiếp

 

23

000.42.26.H56-220627-0002

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Nguyễn Văn Nghi

Thôn Chuế 2, xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa,

 UBND xã Hoằng Yến

27/06/2022

28/06/2022

27/06/2022

Trực tiếp

 

24

000.42.26.H56-220627-0001

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Trương Thị Vạn

Thôn Chuế 2, xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa,

 UBND xã Hoằng Yến

27/06/2022

28/06/2022

27/06/2022

Trực tiếp

 

 

 

Cán bộ báo cáo

 

 

 

Tư pháp - Hộ tịch xã Hoằng Yến

 

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc