CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TUẦN 4 THÁNG 06 NĂM 2022 (Từ ngày 20/06/2022 - 24/06/2022)

Đăng lúc: 15:26:29 24/06/2022 (GMT+7)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TUẦN 4 THÁNG 06 NĂM 2022 (Từ ngày 20/06/2022 - 24/06/2022)

 

UBND XÃ HOẰNG YẾN

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

HỒ SƠ HÀNH CHÍNH

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TUẦN 4 THÁNG 06 NĂM 2022

   (Từ ngày 20/06/2022 - 24/06/2022)

TT

Mã hồ sơ

Người nộp hồ sơ

Ngày tiếp nhận hồ sơ

 

 

Người nhận

 

 

 

Ngày hẹn trả kết quả

 

 

 

Đã trả kết quả cho tổ chức, công dân

 
 

1

2

3

4

5

 

 

 

I.Lĩnh vực chứng thực

 

 

 

 

 

1

000.42.26.H56-220623-0005

Lê Ngọc Vui

23/06/2022

Lê Thị Thủy

24/06/2022

x

 

2

000.42.26.H56-220623-0004

Trần Văn Nam

23/06/2022

Lê Thị Thủy

24/06/2022

x

 

3

000.42.26.H56-220623-0003

Lê Ngọc Vui

23/06/2022

Lê Thị Thủy

24/06/2022

x

 

4

000.42.26.H56-220623-0002

Lê Ngọc Nam

23/06/2022

Lê Thị Thủy

24/06/2022

x

 

5

000.42.26.H56-220623-0001

Trương Phú Chiến

23/06/2022

Lê Thị Thủy

24/06/2022

x

 

6

000.42.26.H56-220622-0003

Nguyễn Văn Thắng

22/06/2022

Lê Thị Thủy

23/06/2022

x

 

7

000.42.26.H56-220622-0002

Đỗ Thị Luyến

22/06/2022

Lê Thị Thủy

23/06/2022

x

 

8

000.42.26.H56-220621-0006

Trương Thị Hồng

21/06/2022

Lê Thị Thủy

22/06/2022

x

 

9

000.42.26.H56-220621-0005

Nguyễn Thị Hồng

21/06/2022

Lê Thị Thủy

22/06/2022

x

 

10

000.42.26.H56-220621-0004

Nguyễn Thị Hồng

21/06/2022

Lê Thị Thủy

22/06/2022

x

 

11

000.42.26.H56-220621-0003

Trương Văn Hải

21/06/2022

Lê Thị Thủy

22/06/2022

x

 

12

000.42.26.H56-220621-0002

Hồ Văn Thành

21/06/2022

Lê Thị Thủy

22/06/2022

x

 

II. Lĩnh vực hộ tịch

 

 

 

 

 

13

000.42.26.H56-220623-1002

Lê Đức Trí

23/06/2022

Lê Thị Thủy

24/06/2022

x

 

14

000.42.26.H56-220623-1001

Hoàng Tuấn Anh

23/06/2022

Lê Thị Thủy

28/06/2022

x

 

15

000.42.26.H56-220623-0006

Lê Đức Trí

23/06/2022

Lê Thị Thủy

24/06/2022

x

 

16

000.42.26.H56-220622-1001

Lê Đức Trí

22/06/2022

Lê Thị Thủy

23/06/2022

x

 

17

000.42.26.H56-220622-0001

Hồ Thị Loan

22/06/2022

Lê Thị Thủy

23/06/2022

x

 

19

000.42.26.H56-220621-0007

Hồ Quang Hùng

21/06/2022

Lê Thị Thủy

24/06/2022

x

 

20

000.42.26.H56-220621-0001

Vũ Đình Khang

21/06/2022

Lê Thị Thủy

22/06/2022

x

 

 

Người thực hiện

 

 

Nguyễn Thị Tầm

 

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc